Verzuim en re-integratie

Duur1 dag
Bewijscertificaat
Kosten€ 375,-

Waarom

Als HR- en of P&O-adviseur , arbocoördinator en –adviseur is kennis en inzicht op het gebied van arbeid, verzuim en re-integratie belangrijk.

Er is een besef dat op kosten van verzuim en re-integratie van medewerkers kan worden bespaard en dat dit een bredere kijk behoeft om deze besparingen te realiseren.

Het bedrijf is rijp om van de ad-hoc aanpak over te gaan naar een meer structurele aanpak.

Wat leer je

 • actuele kennis over verzuim en re-integratiemanagement
 • de oorzaken van verzuim en de samenhang met preventie-management
 • de laatste ontwikkeling in wet- en regelgeving
 • je wordt een effectieve gesprekspartner op organisatieniveau voor het management over preventie-, verzuim- en re-integratiemanagement
 • je krijgt vaardigheden om medewerkers  te begeleiden en adviseren

Voor wie

HR-managers en adviseurs, preventiemedewerkers en arbocoördinatoren.
Enige ervaring met casemanagement is een pré.

Inhoud

 • Ontwikkelingen op het terrein van verzuim- en re-integratiemanagment en de samenhang met preventie
 • Wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim, re-integratie en de samenhang met preventie
 • Ziekte, verzuim, arbeidsongeschiktheid, mogelijkheden tot werk: begripsvorming, verschillende visies en actuele ontwikkelingen
 • Sociale kaart en de verschillende rollen van betrokkenen in het veld van verzuim en re-integratie en preventie
 • Oorzaken van verzuim en re-integratie en de preventie daarvan, onder andere arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden, psychische en fysieke aspecten
 • Verzuimbegeleiding in de praktijk

Werkwijze

Voorafgaand aan de training wordt je praktijksituatie en verwachting geïnventariseerd. In de training krijg je theorie gekoppeld aan je(eigen) praktijksituatie. Je inbreng, de interactie met andere deelnemers en de trainer verbreden je vaardigheden en verdiepen je inzicht op de theorie en de toepassing in je eigen beroepspraktijk.

Je kunt het geleerde direct toepassen in de praktijk en de training wordt afgesloten met een presentatie over een mogelijk aanpak bij je bedrijf.

Niveau

mbo+/hbo