WAAROM?

Medezeggenschap en arbeidsomstandigheden zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een professioneel getrainde VGWM-commissie laat arbozorg werken voor zowel directie, leiding en medewerkers.

WAT LEER JE?

Professioneel kunnen uitvoeren van de taken en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hierbij komt ook de rol van de OR aan de orde in relatie met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

VOOR WIE?

VGWM-commissies en OR-leden

INHOUD

Tijdens de training komen onderstaande aandachtsgebieden aan bod:

 • Arbowet- en regelgeving
 • Arbo- en verzuimbeleid, RI&E en plannen van aanpak
 • Ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid
 • Bedrijfshulpverlening
 • Inrichting arbeidsplaatsen
 • Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • Fysieke belasting, Fysische factoren, Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheids- gezondheidssignaleringen
 • Werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting (PSA), ongewenste omgangsvormen ofwel sociale veiligheid

Daarnaast komen de volgende rolonderdelen van de VGWM/OR-leden aan bod:

 • Hoe is de preventie binnen de organisatie georganiseerd? Welke rol kan de OR hierin spelen (zoals instemmings-, advies-, begeleiding- en informatierecht)?
 • Welke actoren binnen de organisatie (o.a. preventiemedewerkers, re-integratiemanagers, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsarts) leveren bijstand m.b.t. Arbo en verzuim? Hoe kan de OR daarvan gebruik maken?
 • Op welke manier kan optimaal worden samengewerkt met belanghebbenden en betrokkenen zoals:
  • bestuurders
  • Achterban
  • Inspectie SZW (voormalig Arbeidsinspectie) i.v.m. begeleidingsrecht bij een bezoek
  • kerndeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, BHV-ers, preventiemedewerkers en re-integratiemanagers
  • vertrouwenspersonen, klachtencommissie en bedrijfsopvangteam

WERKWIJZE

‘Leren door doen’ staat centraal. Vooraf ontvang je een intakeformulier om persoonlijke leerwensen te inventariseren. De trainer gebruikt dit als voorbereiding op de training.

Tijdens de training zelf wordt gewerkt met afwisselende oefeningen. Ook worden er veel voorbeelden en input aangereikt voor je eigen praktijk. Daarnaast kan eigen casuïstiek worden ingebracht. Je leert van en met elkaar en door samen te oefenen met de trainer.

Kenmerken

 • direct toepasbaar in je werk
 • ervaren trainers uit het werkveld
 • persoonlijke aandacht
 • leren door doen en van elkaar

Praktische info

Type:maatwerk/incompany
Duur:1-2 dagen
Afronding:certificaat
Prijsofferte

MEER INFO

OFFERTE OP MAAT

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte

OFFERTE AANVRAGEN

 

Recente trainingen