WAAROM?

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie en integriteitskwesties. Het is dan essentieel dat iemand met zijn/haar problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting waar ongewenst gedrag ook onder valt. Er moet hiervoor niet alleen een beleid worden opgesteld maar ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

WAT LEER JE?

 • Je weet wat integriteit en ongewenste omgangsvormen betekenen (pesten, (seksuele) intimidatie, soorten agressie en discriminatie) en wat de impact ervan is.
 • Je kent je verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden als vertrouwenspersoon
 • Je kent het kader waarbinnen je als vertrouwenspersoon werkt (bijvoorbeeld de regelingen vanuit de Arbowet en de organisatie)
 • Je bent in staat om medewerkers op te vangen, te begeleiden en een adequate nazorg te geven. Ook leer je daarbij wat handig is en waarvoor moet je oppassen.
 • Je weet wat nodig is voor een veilig gesprek.
 • Je bent in staat een gesprek te voeren en houdt daarbij rekening met – of geeft ruimte aan – de inhoudelijke en de emotionele aspecten van de situatie. Daarbij houdt je het proces van beeld- naar besluitvorming (advies of oplossingen) goed in het oog.
 • Je hebt inzicht in verschillende niveaus waarop een vertrouwenskwestie zich kan manifesteren. Ook leer je welke interventies mogelijk zijn om deze op de diverse niveaus te de-escaleren.

VOOR WIE?

Voor medewerkers die in een organisatie vertrouwenspersoon zijn of worden.

INHOUD

 • de functie van vertrouwenspersonen (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
 • ongewenste omgangsvormen (pesten, seksuele intimidatie, soorten agressie, discriminatie)
 • wettelijk kader en regelingen
 • vormgeven van aanmelding, opvang, begeleiding, nazorg, preventie
 • (empathisch) luisteren
 • specifieke gespreksvaardigheden
 • balans tussen professionele afstand en betrokkenheid
 • effectief samenwerken met leidinggevenden
 • de escalatieladder en hoe hiermee te werken

WERKWIJZE

In de training krijg je eerst een korte inleiding over de theorie. Daarna doen we veel oefeningen en groepsopdrachten. Ook is er ruimte voor vragen en reflectie op de eigen praktijk. Zo kun je het geleerde direct toepassen in je rol als vertrouwenspersoon.

Kenmerken

  Inschrijven

  Adresgegevens privé of bedrijf

  Factuur gegevens (indien afwijkend van adresgegevens)   

  Praktische info

  Type:open inschrijving
  Duur:1 dag
  Tijd:9.30-16.00
  Locatie:Utrecht
  Afronding:certificaat
  Prijs€ 395 ex btw

  TRAININGSDATA

  • 9 december 2021 (Utrecht)
  • 14 januari 2022 (Utrecht)
  • 17 februari 2022 (Utrecht)
  • 10 maart 2022 (Utrecht)
  • 14 april 2022 (Utrecht)
  • 19 mei 2022 (Utrecht)
  • 1 juli 2022 (Utrecht)
  • 22 september 2022 (Utrecht)
  • 3 november 2022 (Utrecht)
  • 8 december 2022 (Utrecht)
  INSCHRIJVEN

  MAATWERK

  Deze training kan op maat worden gemaakt voor de zorg, kinderopvang, onderwijs, industrie en zakelijke dienstverlening.

  OFFERTE AANVRAGEN

  EXTERNE VERTROUWENSPERSOON NODIG?

  CERTIFICERING

  Onze trainers zijn gecertificeerd vertrouwenspersoon conform de eisen van de LVV