WAAROM?

Als (nieuwe) preventiemedewerker wil je natuurlijk beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om je taken te kunnen uitvoeren. Dat betekent kennis krijgen over de juiste toepassing van Arbowet– en regelgeving maar ook  weten hoe je de RI&E op een praktische manier kunt (laten) uitvoeren. Dat vraagt om een praktijkgerichte training.

WAT LEER JE?

Adequaat uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker zoals:

 • het (mede)  opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E);
 • adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbobeleid en deze maatregelen (mede) uitvoeren.

VOOR WIE?

Iedereen die preventiemedewerker wordt in een bedrijf.

INHOUD

 • Arbowetgeving
 • Rol van de preventiemedewerker
 • RI&E en Plan van Aanpak
 • Medezeggenschap
 • Voorlichting
 • Werkplekonderzoek
 • Eigen praktijk

WERKWIJZE

‘Leren door doen’ staat centraal. Vooraf ontvang je een intakeformulier om persoonlijke leerwensen te inventariseren. De trainer gebruikt dit als voorbereiding op de training.

Tijdens de training zelf wordt gewerkt met afwisselende oefeningen. Er worden veel voorbeelden en input aangereikt voor je eigen praktijk. Je kunt ook eigen casuïstiek inbrengen. Je leert van elkaar, door samen te oefenen met de trainer.

Kenmerken

 • direct toepasbaar in je werk
 • ervaren trainers uit het werkveld
 • persoonlijke aandacht
 • leren door doen en van elkaar

Praktische info

Type:maatwerk/incompany
Duur:in overleg
Afronding:certificaat
Prijsofferte

MEER INFO

OFFERTE OP MAAT

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte

OFFERTE AANVRAGEN

 

Recente trainingen