WAAROM?

Medezeggenschap (ondernemingsraad, PVT) is van groot belang voor goede arbeidsomstandigheden. De OR/PVT heeft dan ook veel wettelijke bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het arbobeleid zoals instemmingsrecht op het arbobeleid, de RI&E, BHV, de aanstelling van een preventiemedewerker en de keuze van de arbodienst. Daarom is er behoefte ontstaan om de OR en/of PVT hierin te trainen.

WAT LEER JE?

Tijdens deze OR & Arbo training leer je in 1 dag alles over medezeggenschap op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarnaast krijgt u tijdens deze training tips en praktische handvatten om het arbobeleid en de uitvoering daarvan in uw organisatie positief te beïnvloeden.

VOOR WIE?

OR en PVT leden.

INHOUD

  • U krijgt inzicht in de arborisico’s in uw organisatie.
  • U kent de belangrijke artikelen uit de WOR en de Arbowet.
  • U kent de partijen die een rol spelen bij arbeidsomstandigheden zoals arbodienst, preventiemedewerker, casemanagers, vertrouwenspersoon etc.
  • U weet hoe u aan de slag kunt met de RI&E en het plan van aanpak.
  • U kent de taken en rol van de medezeggenschap.

WERKWIJZE

‘Leren door doen’ staat centraal. Vooraf ontvang je een intakeformulier om persoonlijke leerwensen te inventariseren. De trainer gebruikt dit als voorbereiding op de training.

Tijdens de training zelf wordt gewerkt met afwisselende oefeningen. Er worden veel voorbeelden en input aangereikt voor je eigen praktijk. Er kan ook eigen casuïstiek worden ingebracht. Je leert met en van elkaar en door samen te oefenen met de trainer.

Kenmerken

  • direct toepasbaar in je werk
  • ervaren trainers uit het werkveld
  • persoonlijke aandacht
  • leren door doen en van elkaar

Praktische info

Type:maatwerk/incompany
Duur:in overleg
Afronding:certificaat
Prijsofferte

MEER INFO

OFFERTE OP MAAT

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte

OFFERTE AANVRAGEN

 

Recente trainingen