WAAROM?
Gezond en veilig werken- en blijven werken. Om dit te realiseren worden ergocoaches aangesteld en opgeleid. Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting.

Een Ergocoach adviseert  over knelpunten ten aanzien van fysieke belasting en ergonomie. Daarnaast coacht, traint en adviseert de ergocoach collega’s over gezond werkgedrag bij fysieke- en statisch belasting. Met deze (interne) deskundigheid van de Ergocoach kom je tot de uitvoering van een goed arbobeleid en werk je mee aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

ERGOCOACH PER BRANCHE

De training Ergocoach kan op maat worden gemaakt voor de zorg, kinderopvang, onderwijs, industrie,  logistiek, schoonmaak en kantoor.

WAT LEER JE?

Na afloop van de training hebben de deelnemers meer kennis, inzicht en op terrein van werken als ergocoach:

 • kennis van de bedrijfskaders in relatie met de fysieke belasting en belastbaarheid en globale kennis omtrent de kaders van de Arbowet;
 • kennis en inzicht omtrent ergonomisch werken in het algemeen;
 • bewust zijn van de gevolgen als men niet ergonomisch verantwoord werkt;
 • kennis en vaardigheden omtrent het gezond verplaatsen (al dan niet met hulpmiddelen) van medewerkers, patiënten en materieel;
 • kennis en inzicht hoe om te gaan met van beperkte manoeuvreerruimte;
 • herkennen van improvisatiegedrag van collega’s en de invloed van “pittige cliënten” op fysieke belasting;
 • ergonomisch werken positief bespreekbaar maken bij collega’s (coachen);
 • collega’s stimuleren in ergonomisch werken;
 • de achterliggende oorzaken kunnen bevragen van klachten van medewerkers in het werk en hoe ermee om te gaan.

VOOR WIE?

Voor medewerkers die in hun organisatie ergocoach worden.

INHOUD

 • Fysieke belasting en belastbaarheid bij situaties die de opdrachtgever/deelnemers zelf aandragen;
 • Kennis en inzicht omtrent de gevolgen als men niet ergonomisch verantwoord werkt;
 • Onderkennen van gezondheidsklachten en het voorkomen en beperken daarvan;
 • Fysieke belasting en belastbaarheid bij:
  • het gebruik van hulpmiddelen
  • repeterende handelingen i.c.m. stress.
  • statische houdingen en dynamische bewegingen
 • Toepassen van kennis en inzicht en oefenen op werkplekken (verstevigen van vaardigheden en gedrag);
 • Rekening houden met de invloed van stress en de beperkingen van bijvoorbeeld medewerkers in relatie met de ergonomie.

WERKWIJZE

‘Leren door doen’ staat centraal. Vooraf ontvang je een intakeformulier om persoonlijke leerwensen te inventariseren. De trainer gebruikt dit als voorbereiding op de training.

Tijdens de training zelf wordt gewerkt met afwisselende oefeningen. Er worden veel voorbeelden en input aangereikt voor je eigen praktijk. Je kunt ook eigen casuïstiek inbrengen. Je leert van elkaar, door samen te oefenen met de trainer.

Kenmerken

 • direct toepasbaar in je werk
 • ervaren trainers uit het werkveld
 • persoonlijke aandacht
 • leren door doen en van elkaar

Praktische info

Type:maatwerk/incompany
Duur:in overleg
Afronding:certificaat
Prijsofferte

MEER INFO

OFFERTE OP MAAT

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte

OFFERTE AANVRAGEN

 

Recente trainingen