Train de trainer

 

Duur: 1 dag               Bewijs: certificaat               Prijs: € 375 ex btw

Waarom

Om een goede training neer te zetten is meer nodig dan gedegen vakkennis alleen. Je kennis overdragen aan anderen is een tweede. De training ‘train de trainer’ is bedoeld om je trainingsvaardigheden verder te professionaliseren.

Wat leer je

Kennis en vaardigheden om presentaties en trainingen adequaat uit te voeren met als doel om eenduidige kwaliteit en weerbaarheid uit te stralen en aan deskundigheid te winnen. Na afloop kun je:

 • een training voorbereiden en opzetten;
 • groepsprocessen begeleiden;
 • de juiste didactische werkvormen kiezen en begeleiden om deelnemers te laten leren;
 • werken vanuit een professionele houding, zowel op inhoud als op uitstraling;
 • deelnemers van de weerstand in de leerstand krijgen.

Voor wie

Iedereen die zich regelmatig profileert d.m.v. presentaties, workshops en het geven van trainingen.

Inhoud

 • voorbereiding van een training
 • een stimulerende training neerzetten
 • groepsprocessen
 • didactische vormen
 • uitstraling deskundigheid
 • hoe presenteer je jezelf
 • omgaan met weerstand (stilstaan bij deelnemers-  en opdrachtgevervragen,  omgaan met vragen, weerstandgedrag, mogelijke oorzaken van weerstand en het aanpakken van weerstand)

Werkwijze

Tijdens de training leer je vooral door te doen. Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met oefeningen. Ook leert men door te observeren, analyseren en te schouwen. Via diverse werkvormen krijg je stap voor stap meer inzichten in je persoonlijke trainingsstijl en hoe je deze verder kunt versterken. Voorafgaand aan de training formuleren de deelnemers een leervraag en illustreren deze aan de hand van een voorbeeld of casus uit de eigen praktijk.

Niveau

mbo+