06 28897899
info@crianzaworklife.nl

SOCIALE VEILIGHEID

In een sociaal veilige organisatie is géén plaats voor (ongewenst) grensoverschrijdend gedrag

Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. Dit heeft betrekking op alle niveaus in het bedrijf; tussen werknemers onderling, tussen werknemers en leidinggevenden, tussen werknemers en cliënten/patiënten of tussen werknemers en toeleveranciers.

Grensoverschrijdend gedrag kan daarbij allerlei vormen aannemen zoals agressie en geweld, intimidatie, seksuele intimidatie, LHBTIQ+ intimidatie, discriminatie en pesten. Dat is een behoorlijke lijst van onveilige, vervelende en soms heftige voorvallen of situaties.

Met ons programma kunt u de sociale veiligheid van uw bedrijf in kaart brengen en daar waar nodig instrumenten inzetten om het gedrag te beïnvloeden en verbeteren.

UW OPBRENGST

Sociaal veilig gedrag zorgt niet alleen voor het terugdringen van ziekteverzuim, kosten en imagoschade, maar vooral dat er een cultuur ontstaat waarin sociaal veilig gedrag en gezondheid de belangrijkste waarden zijn.

WAT BIEDEN WIJ?

Het programma bestaat uit 6 verschillende instrumenten, altijd op maat gemaakt. De instrumenten kunnen zowel afzonderlijk als in een pakket worden ingezet om zo de sociale veiligheid in uw bedrijf te verbeteren.

 1. Bedrijfsscan op sociale veiligheid 
  De bedrijfsscan brengt de sociale veiligheid in uw bedrijf/organisatie in beeld.
 2. Workshop directie/management: Sturen op sociaal veilig gedrag
  Leidt de directie/management naar een plan voor gedragsverbetering.
 3. Workshop middenmanagement: Leidinggeven aan sociale veiligheid
  Risico’s op sociale veiligheid in het werk herkennen en gedragsaanpassing. Lessen voor de praktijk van alledag.
 4. Workshop medewerkers: Ik kies voor sociale veiligheid
  Bewustzijn op sociale veiligheid leren herkennen en bewaken. In theorie en in de praktijk.
 5. Coaching-on-the-job
  Leidinggevenden worden gecoacht tijdens het werk op sociaal veilig bewustzijn en gedrag.
 6. Evaluatie 
  Het programma en de resultaten worden geëvalueerd.

MEER INFORMATIE OF OFFERTE?

U kunt ons bellen, mailen of een afspraak maken via deze LINK

CERTIFICERING

Onze adviseurs zijn gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.