06 28897899
info@crianzaworklife.nl

RI&E EN TOETSING

De RI&E, de eerste stap naar veiliger en gezonder werken

Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een OVERZICHT met alle risico’s op gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting én een PLAN van aanpak. Zo kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico. 

Wij bieden twee opties:

 1. Onze gecertificeerde kerndeskundigen begeleiden uw bedrijf bij de RI&E en het Plan van Aanpak en u verder ondersteunen bij het ontwikkelen, ontwerpen en het uitvoeren van uw Arbobeleid.
 2. U of een van uw medewerkers (bijvoorbeeld de preventiemedewerker) stelt de RI&E en het Plan van Aanpak zelf op. Onze kerndeskundige toetst deze op volledigheid en betrouwbaarheid conform wetgeving.

UW OPBRENGST

Naast het voldoen aan wettelijke verplichting, zit de winst voor uw organisatie in het terugdringen van ziekteverzuim, het voorkomen en beperken van ongevallen en het vitaliseren van uw medewerkers.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

 • een bedrijfsbezoek door een gecertificeerde veiligheidskundig adviseur om af te stemmen over een effectieve en efficiënte aanpak;
 • interviews met relevante betrokken functionarissen;
 • rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken;
 • is er een branche RI&E, dan moeten wij daar gebruik van maken bij de uitvoering van de RI&E (optie 1). Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn exclusief;
 • een praktische rapportage inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw organisatie;
 • de RI&E en het Plan van Aanpak worden getoetst (optie 2);
 • een gesprek over de mogelijke implementatie van het plan van aanpak.

TARIEVEN

Onze tarieven staan hieronder vermeld. Wij werken met een uurtarief van € 110 excl. btw. 

ABONNEMENT

De praktijk heeft uitgewezen dat ondersteuning bij het up-to-date houden van het Plan van Aanpak nuttig en noodzakelijk is. Daarom bieden wij speciaal voor bedrijven met <100 werknemers een jaarlijkse update van het Plan van Aanpak aan in abonnementsvorm.

Maatwerk (offerte)

€ 110 per uur excl. btw
 • De totaalprijs hangt af van:
 • Grootte bedrijf
 • Soort bedrijf
 • Omvang risico’s
 • Aantal te bezoeken locaties

Abonnement voor MKB (1 jaar)

€ 295 excl. btw
 • Jaarlijkse update van uw Plan van Aanpak
 • Online gesprek met veiligheidskundige o.b.v. concept Plan van Aanpak
 • Feedback van veiligheidskundige
 • Toetsen bijgesteld Plan van Aanpak

CERTIFICERING

Onze veiligheidskundigen zijn gecertificeerd door