Preventiemedewerker / arbocoördinator

Duur1 dag
Bewijscertificaat
Kosten€ 375,-

Waarom

De rol van de preventiemedewerker is in de Arbowet opgenomen. Daardoor moeten organisaties in Nederland over een preventiemedewerker beschikken.

De preventiemedewerker heeft vanuit de wet een aantal taken opgedragen gekregen. Welke zijn dit?

Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbobeleid en deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Wat leer je

Professioneel uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker/arbo-coördinator. Het beoordelen van arbo- problemen en het zelf oplossen of juist uitbesteden van het arbo-probleem aan deskundigen.

Voor wie

Arbo-coördinatoren die door de omvang (meer dan 25-35 medewerkers) of complexiteit van het bedrijf extra kennis en vaardigheden nodig hebben om goede arbozorg te organiseren, het management te adviseren en medewerkers te betrekken. Deelnemers hebben veelal al enige ervaring als preventiemedewerker en/of hebben de basistraining Preventiemedewerker gevolgd.

Inhoud

 • arbo- en verzuimbeleid en systematische aanpak van arbo
 • hoe hou je de RI&E levend en hoe ga je om met PAGO/PMO
 • sociale veiligheid
 • bedrijfshulpverlening
 • ongevalsonderzoek
 • arbeidsplaatsen
 • gevaarlijke stoffen
 • fysieke belasting
 • fysische factoren
 • arbeidsmiddelen
 • beschermingsmiddelen en signalering
 • eigen praktijk

Werkwijze

Intake
Voor de training ontvang je een intakeformulier. Hiermee worden de persoonlijke leerwensen geïnventariseerd.

Kennis en vaardigheden
In de training krijg je een korte inleiding over de theorie en doe je veel praktijkoefeningen om de taken en verantwoordelijkheden van arbo-coördinator zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Niveau

mbo+