Fysieke belasting en verantwoord werken

 

Duur: in overleg               Bewijs: certificaat               Prijs: offerte

Waarom

Op je werk kun je te maken krijgen met verschillende vormen van fysieke belasting.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen de risico’s ten gevolge van fysieke belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren.

Medewerkers hebben behoefte aan een training zodat zij weten hoe zij, in situaties waar zij zwaar of regelmatig fysiek worden belast, adequaat kunnen handelen om klachten of verzuim te voorkomen.

Wat leer je

Na afloop van de training:

 • heb je kennis en inzicht omtrent ergonomisch werken zoals beeldschermwerk en tillen;
 • ben je je bewust van de gevolgen als men niet ergonomisch verantwoord werkt (zitten, tillen, te lang staan, repeterend werk en andere statische en dynamische fysieke belasting);
 • kun je je (beeldscherm)werkplek ergonomisch inrichten;
 • kun je optimaal tillen en sjouwen;
 • kun je ook het gebruik van smartphones, tablets en laptops optimaal ergonomisch inrichten;
 • kun je collega’s op een positief en stimulerende manier aanspreken op hun gedrag ten aanzien van het ergonomisch verantwoord werken.

Voor wie

Medewerkers die risicovol fysiek werken.

Inhoud

 • Kennis over fysieke belasting en belastbaarheid bij:
  • Beeldschermwerk
  • Tillen, sjouwen, hurken, knielen
  • Hanteren (duwen, tillen en trekken) van zware voorwerpen
  • Repeterende handelingen i.c.m. stress
  • Statische houdingen en dynamische bewegingen
  • Gebruik smart phones, tablets en laptop
 • Kennis en inzicht omtrent de gevolgen als men niet ergonomisch verantwoord werkt. Onderkennen van gezondheidsklachten en het voorkomen en beperken daarvan.

Werkwijze

Voor de training wordt aan iedere deelnemer een intake formulier gemaild om de persoonlijke leerwensen te inventariseren. De trainer gebruikt dit als voorbereiding op de training. Tijdens de training zelf wordt gewerkt met afwisselende oefeningen. ‘Leren door doen’ staat centraal in deze training. 

Niveau

mbo/hbo