Taak Risico Analyse

Zowel bij routinematige als bij projectmatige werkzaamheden schuilen er gevaren die vaak niet tijdig worden herkend en/of erkend. Het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA) is een hulpmiddel om risico’s van taken in een functie te onderkennen en aan te pakken. CRIANZA WorkLife kan uw organisatie hierbij ondersteunen.

Wanneer voer je een TRA uit?

  • Indien werkzaamheden voor het eerst worden uitgevoerd en de risico’s en ongewenste gevolgen (nog) niet bekend zijn.
  • Bij werkzaamheden met een hoog risico of die niet geheel volgens de al bestaande procedures of werkinstructies kunnen worden uitgevoerd.
  • Indien procedures opgesteld of geëvalueerd moeten worden.

Hoe werkt het?

Bij de TRA wordt gekeken naar de risico’s die verbonden zijn aan de taken die je uitvoert. Dit doe je bij voorkeur met meerdere collega’s. Allereerst bekijk je de procedure en/of instructie die aan een bepaalde taak zijn verbonden en analyseer je deze naar risico’s. Je vult dit eventueel aan met je bevindingen van de uitvoering van de taak. Aan de hand van de geconstateerde risico’s bepaal je de beheersmaatregelen, wie verantwoordelijk is en het budget.

Praktisch en resultaatgericht

De TRA maakt je bewust dat de risico’s worden beïnvloed door:

  • de aard van het werk
  • de werkplek en/of de omgeving die kunnen zorgen voor verhoogde risico’s
  • de condities waaronder het werk wordt uitgevoerd
  • de mate van complexiteit van het uit te voeren werk

De opbrengst

Het doel van de TRA is het voorkomen van ongevallen als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden. Het risicobewustzijn wordt vergroot door er praktisch met elkaar mee aan de slag te gaan.