Last Minute Risico Analyse

Veiligheid begint bij jezelf. En hoe goed je ook bent voorbereid, er kunnen zich situaties voordoen waarin je wordt geconfronteerd met gevaren die je in de voorbereiding over het hoofd hebt gezien. Met de Last Minute Risico Analyse (LMRA) sta je elke dag en ieder moment bewust even stil bij deze risico’s.

Om de LMRA te introduceren in uw organisatie, kan CRIANZA WorkLife u ondersteunen met workshops eventueel gecombineerd met een event of product.

Wanneer voer je een LMRA uit?

De LMRA wordt door medewerkers op het laatste moment, voor aanvang van de werkzaamheden, uitgevoerd. Hierbij is vooral de vraag: kan ik de werkzaamheden, met de aanwezige middelen, op de vereiste plaats, veilig uitvoeren?

Hoe werkt het?

De volgende stappen worden doorlopen bij de LMRA:

  1. Beoordelen van de risico’s
  2. Bepalen van de maatregelen en wie verantwoordelijk is.
  3. Uitvoeren van de maatregelen

Praktisch en resultaatgericht

  • Het  uitvoeren van een LMRA duurt niet langer dan een minuut. Het gaat erom dat mensen vlak voor dat ze met het uitvoeren van de taak beginnen, nadenken over de risico’s, deze wegnemen of aanvaardbaar maken.
  • Een LMRA wordt op ieder moment van elke dag, op de werkplek en direct voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd. Dus niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen zijn genomen, maar ook bij verandering van de werkzaamheden en omstandigheden, na een voorval en/of korte werkonderbreking.

De opbrengst

Een LMRA zorgt ervoor dat de risico’s die tot een incident kunnen leiden worden geëlimineerd. Er wordt dus niet begonnen met het werk, als de gevaren niet geëlimineerd kunnen worden en de risico’s niet beheerst zijn. Kortom, met jouw kennis, ervaring en vakmanschap voorkom je ongevallen of incidenten op je werkplek en wordt je bewustzijn vergroot.