Externe vertrouwenspersoon

Heeft uw organisatie wel eens te maken gehad met ongewenst gedrag zoals agressie, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie?  Dan is het belangrijk dat uw medewerkers terechtkunnen bij een vertrouwenspersoon. Het benoemen van een vertrouwenspersoon heeft een preventieve werking en zorgt voor een veilig, gezond en vitaal werkklimaat.

De vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van de medewerker, biedt een luisterend oor, denkt mee in een passende oplossing, ondersteunt waar nodig om de medewerker weer in de eigen kracht te zetten en maakt de medewerker bewust van verwijzingsmogelijkheden.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Een externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag inschakelen waarborgt de objectiviteit en neutraliteit richting de medewerkers en werkt drempelverlagend. Is uw bedrijf (relatief) klein en kent iedereen elkaar, dan is het raadzaam om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Maar ook in grote organisaties voelt een melder zich soms prettiger bij een vertrouwenspersoon van buiten de organisatie.

Diensten

U kunt bij ons terecht voor diverse diensten op het gebied van:

  • vaste vertrouwenspersoon (op afroep beschikbaar)
  • professionele opvang en begeleiding van medewerkers
  • jaarrapportage (geanonimiseerd)
  • PSA beleid
  • implementatie van uw beleid

Waarom CRIANZA WorkLife?

  • Deskundige en onafhankelijke partner voor veilig, gezond en vitaal werken.
  • Gecertificeerde externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag met jarenlange ervaring in diverse sectoren
  • Incidentele inzet of een abonnement tegen een vaste prijs.

LVV aangesloten/gecertificeerd

Onze vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Zij hanteren vanzelfsprekend de gedragsregels en geheimhoudingsplicht conform voorschrift van de LVV. Zie voor meer informatie www.lvvv.nl

Abonnementen

Naast incidentele inzet of inzet op afroep, bieden wij onze diensten ook aan via interessante abonnementen. De tarieven vindt u op www.crianzaworklife.nl/tarieven

Tijdelijke vervanging of vakantieservice

Beschikt u door omstandigheden tijdelijk niet over een vertrouwenspersoon? U kunt dan onze externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit inzetten binnen uw organisatie.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch (06 – 28897899) of per e-mail (info@crianzaworklife.nl) contact met ons opnemen. Wij bellen u binnen 24 uur terug.